Lyssna

Digital anslagstavla, officiell

Detta är Årjängs kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Här hittar du också information om hur du kan överklaga ett beslut.

Ny lag kräver digital anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) som trädde i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter därför den officiella kommunala anslagstavlan som fanns i kommunhusets entré. Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala anslagstavlan på kunddator i medborgarkontoret och på biblioteken i Töcksfors och Årjäng. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. 

Att anslå en kungörelse

Att anslå en kungörelse betyder att vi talar om att nu finns det ett meddelande till allmänheten.

Att anslå ett protokoll

Att anslå ett protokoll betyder att vi talar om att nu är protokollet justerat (undertecknat) och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunkontorets administrativa enhet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 juni 2021

Kontakt

Möten, handlingar & protokoll

Överklaga beslut