Lyssna

Medborgarförslag

I Årjängs kommun har du möjlighet att väcka, det vill säga lämna in, ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla en kommunal fråga, det vill säga något som kommunen har ansvar för.

Som medborgare har du möjlighet att påverka

Som medborgare och skriven i Årjängs kommun, har du möjlighet att väcka (lämna in) ett medborgarförslag till Årjängs kommunfullmäktige. Förslaget ska gälla det kommunen ansvarar för. Det får inte strida mot lagen, beröra personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild person.

Så här gör du

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och det ska stå "Medborgarförslag" i rubriken. Du ska skriva datum, rubrik och en kort beskrivning av ärendet tillsammans med ett förslag till beslut. Medborgarförslaget ska vara undertecknat och ha ett namnförtydligande. Ange även din adress och ditt telefonnummer. Skicka in medborgarförslaget till Årjängs kommun eller lämna in det i medborgarkontoret i kommunhusets entré.

Välkommen med ditt medborgarförslag!

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018

Kontakt