Lyssna

Anslutning till ledningsnätet

Kommunen är skyldig att ansluta de som så önskar, om de är belägna inom verksamhetsområdet. För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet (även kallat VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan.

Så här ansluter du din fastighet

1. Skicka in en servisanmälan

Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för VA, ska du lämna in en anmälan till VA-enheten. Anslutning till VA-nätet får inte ske innan anmälan är inlämnad.
Om du vill maila in din servisanmälan (inskannat dokument) gör du det till någon av kontaktpersonerna. Vill du skicka in din servisanmälan via brev gör du det. För att vara säker på att din fastighet blir inkopplad när du önskar, behöver vi ha din servisanmälan i god tid.

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger servisbeställningen och upprättar förbindelsepunkt vid tomtgräns om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens vatten- och avloppsledningar kopplas in till den allmänna VA-anläggningen.
I förbindelsepunkten övergår det allmänna (huvudmannens) ansvar till fastighetsägaren och det är fastighetsägaren själv som bekostar byggandet av egen servisledning till den av huvudmannen beviljade förbindelsepunkten.
Det är du som fastighetsägare som äger och därmed är ansvarig för framtida underhåll av egen servisledning.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren sätts inte upp förrän anslutningsavgiften är betalad. Anslutningsavgiften beror på vilka vattentjänster din fastighet ansluts till samt vilken typ av byggnad det är.

Gällande taxa hittar du via länken.

 4. Installation av vattenmätare och inkoppling av vatten

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen, och innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. Kommunen äger, sätter upp, byter ut och kontrollerar vattenmätaren. Ta kontakt med VA-enheten för installation av vattenmätare.
När du har betalt anslutningsavgiften kommer vi och monterar din vattenmätare. Vattenmätaren är kommunens egendom och du som fastighetsägare är ansvarig för att vattenmätarplatsen är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och att mätaren skyddas mot frost- och värmepåverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakta oss


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

Servisanmälan och VA-taxa