Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och avlopp/Kommunalt vatten och avlopp
Lyssna

Kommunalt vatten och avlopp

I Årjängs kommun finns det 7 verksamhetsområden. Inom dessa områden är kommunen skyldig att tillhandahålla en eller flera vattentjänster och ansluta de fastigheter som ansöker om detta. Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan även de anslutas men då som avtalskund.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område inom vilket kommunen är skyldig att tillhandahålla vattentjänster. Inom verksamhetsområdena finns det utbyggda ledningssystem som levererar dricksvatten, transporterar spillvatten (avloppsvatten) till våra reningsanläggningar samt avleder dag- och dränvatten.

Anledning till att ett verksamhetsområde inrättas

Anledningen till att ett verksamhetsområde inrättas är att området behöver bättre rening av avloppsvatten, kvalitet på dricksvattnet eller avledning av dagvatten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I ett sådant fall är kommunen skyldig enligt lag att ordna med de vattentjänster som behövs. Beslut om att inrätta ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige och området kan ha en eller flera vattentjänster.

Årjängs kommuns verksamhetsområden

 • Årjängs tätort
 • Töcksfors tätort
 • Lennartsfors
 • Holmedal
 • Tenvik
 • Sandaholm
 • Svensbyn

Anslutning inom verksamhetsområdet

Kommunen är skyldig att ansluta alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Inkoppling på det kommunala nätet sker då vid förbindelsepunkten som är i närheten av tomtgränsen.

Anslutning utanför verksamhetsområdet

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet och du är intresserad av att ansluta denna kontaktar du VA-enheten (vatten- och avloppsenheten). Vi bedömer då om anslutning kan göras utan att det påverkar de kommunala anläggningarna negativt, samt utser en lämplig förbindelsepunkt. Kommunen har ingen skyldighet att ansluta en fastighet utanför verksamhetsområdet och kan alltid avböja en ansökan.

Avtalskund

Om du har en fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet och vill ansluta dig till det kommunala vatten-och avloppsnätet behöver vi teckna ett avtal. Avtalet innebär att abonnenten har samma skyldigheter som en abonnent inom verksamhetsområdet. Avtalskunden får precis som abonnenten inom verksamhetsområdet en förbindelsepunkt att ansluta sina ledningar till.
Skillnaden kostnadsmässigt kan vara att fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet har en förbindelsepunkt nära tomtgräns medan en fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet blir hänvisad till en förbindelsepunkt. Ledningarna från förbindelsepunkten till fastigheten tillhör fastigheten vilket innebär stora kostnader om fastigheten skulle ligga en bit från verksamhetsområdet.

Mer information om anslutning till ledningsnätet hittar du under rubriken anslutning.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakta oss


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 37

  Fakturafrågor


 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-140 97

  Vattenmätarfrågor


 • kl 8-16 mån-fre:
  Växel: 0573-141 00

  övrig tid: SOS Alarm 054-83 06 90

Har du pool hemma?

Vattenskolan