Lyssna

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för Årjängs kommun utfärdades 1988 av kommunfullmäktige. Sedan dess har ny lagstiftning tillkommit och nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö antagits.

Föreskrifterna

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Årjängs kommun meddelades av kommunfullmäktige 2014-04-28. Föreskrifterna gäller utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreskrifterna gäller:

  • avlopp,
  • djurhållning,
  • tomgångskörning,
  • spridning av gödsel,
  • värmepumpar,
  • eldning,
  • ansökan och anmälan,
  • dispens,
  • avgifter 
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 februari 2019