Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Natur och naturvård
Lyssna

Natur och naturvård

Kommunens naturområden är viktiga för invånarnas rekreation och hälsa. Vi arbetar för att vår natur och miljö ska vara rik och varierad.

Vi vill främja och bevara det rika djur- och växtlivet som vi har här i Årjängs kommun, och värna om våra olika naturtyper. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa. Detta gör vi bland annat genom att skydda värdefulla naturområden och känslig natur vid planering av ny bebyggelse och vägar. Vi arbetar också med restaurering av förstörda naturområden.

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur. De består ofta av sammanhängande värdefulla naturområden där såväl naturskog, vattendrag, kulturlandskap och myrar kan ingå. I Årjäng finns 15 naturreservat.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 februari 2021

Kontakt

Naturreservat