Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyhetslista Bygga, bo & miljö/Utökade vattenområden med kräftpest i Årjäng
Lyssna

Utökade vattenområden med kräftpest i Årjäng

Publicerad 2018-07-12 15:30

Länsstyrelsen beslutar att utöka tidigare kräftpestförklarat område. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet samt vilka regler som gäller för området.

Bild på signalkräfta

Utökade vattenområden med kräftpest i Årjäng

Länsstyrelsen Värmlands län har, den 23 juli 2018, beslutat att utöka tidigare pestförklarat område till att även inkludera Noranetjärn, Ristakatjärn, Falkerudtjärn, Lillälven, Ämmesskogssjön, Ödebytjärnet, Väster Svan samt Mellan Svan. Område som är pestförklarat är från utloppet vid Älgsjön till dammen vid utloppet i Mellan Svan, Byälvens vattensystem (132), Säffle och Årjängs kommun.

Beslutet gäller till och med 20 juli 2020.

Bakgrunden till beslutet är döda flodkräftor i Bodaälven som vid en analys visade smitta av kräftpest. Länsstyrelsen bedömde då hur pesten skulle kunna spridas i vattensystemet. Det gällde då Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhusälven och Stora Bör. Nya uppgifter har inkommit som visar att kräftpesten har spridits på ett mycket större område än vad tidigare befarats, därför utökar nu Länsstyrelsen pestförklaringen med ovanstående sjöar och vattendrag.

Vilka regler gäller i ett område med kräftpest?

Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det förbjudet att

  1. Fånga kräftor
  2. Sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. Använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats. Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i ett vatten inom område som har förklarats som kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.
  4. Utplantera signalkräfta
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 mars 2020

Kontakt

Länsstyrelsen

Hav- och vattenmyndigheten