Lyssna

Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem.

Bilden visar vatten

Legionella är en bakterie

Bakterien finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör bakterien på mindre än 1 minut.

Bakterien anses normalt vara ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterien och samtidigt ha en nedsättning av immunförsvaret.

Man kan bli sjuk av legionella

Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber.

Legionärssjuka

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljd av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man har andats in kan även fullt friska personer utveckla legionärssjuka. Normalt brukar man insjukna 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar inte från person till person.

Spridning av legionella

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma. Bubbelbad kan sprida legionellabakterier. Vattentemperaturen i badet är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår. Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn (för bl.a. luftkonditionering) på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften. Andra källor för spridning av legionellabakterien kan vara luftfuktare, prydnadsfontäner, högtryckstvättar och grönsaksfuktare i affärernas diskar.

Du får inte legionärsjuka genom att dricka vatten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 november 2017

Kontakt

Läs mer

Fastighetsägare och legionella

Vad du som fastighetsägare kan göra åt legionella