Lyssna

Reviderad LIS-Plan

REVIDERAD LIS-PLAN (LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE) 

Årjängs kommun står i uppstartsfasen av att revidera det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Detta omfattar utpekanden av mark- och vattenområden inom strandnära lägen i kommunen med möjlighet att uppföra eller utveckla byggnader, verksamheter, anläggningar eller åtgärder som kan bidra till utveckling av landsbygden. Genom att göra utpekanden i en LIS-plan kan det särskilda skälet om landsbygdsutveckling hävdas vid prövning av en fråga om upphävande av- eller dispens från strandskyddet.  

Årjängs kommun vill uppmana intresserade fastighetsägare att skicka in förslag på områden där det finns ett intresse att utveckla något av ovanstående. Detta kan gälla nya anspråk eller områden som redan finns utpekade i befintlig LIS-plan där områdena inte motsvarar önskemålet.  

Utpekande av LIS-områden behöver vägas mot andra allmänna intressen, såsom naturvärden, kulturmiljöer, friluftsliv m.m. Det ska också förtydligas att områden som pekas ut i en LIS-plan kräver vidare prövning genom bygglov och dispens från strandskydd eller detaljplan och upphävande av strandskydd. 

För de som är intresserade av att lämna in förslag till LIS-områden ska skicka följande information: 

  • Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och adress) 
  • Fastighetsbeteckning  
  • Den markanvändning som avses (bostäder och/eller näringsverksamhet) 
  • Önskemål om omfattning av exploatering (ex. antal bostäder) 
  • Gärna en enklare skiss på området 

Skicka ditt förslag till kommun@arjang.se senast den 31 augusti 2021

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 maj 2021

Skicka ditt förslag till