Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Djur/Hundar och katter
Lyssna

Hundar och katter

Hundar och katter är populära sällskapsdjur och en källa till mycket glädje och gemenskap för många. Som ägare till en hund eller katt har du ansvaret för att sköta och hantera djuret enligt gällande lagstiftning.

Märkning och registrering

Hundar

Enligt gällande lagstiftning ska hundägaren märka sin hund så att den kan identifieras. Denna märkning ska vara bestående i form av tatuering eller mikrochip. Utöver detta måste även ägarskapet över hunden registreras. Mer information om registrering av hund finns hos Jordbruksverket samt Svenska Kennelklubben.

Katter

När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. Att ID-märka sin katt med tatuering eller chip samt registrera katten rekommenderas. Då ökar chansen att du hittar din katt om den har sprungit bort och det blir lättare för ev. upphittare att få kontakt med dig som ägare. Svenska Kennelklubben sköter registret över katter.

Tillsyn

I lagen om tillsyn över hund och katt står att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

När det gäller hundar säger Jaktlagen att "under tiden den 1 mars -- den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt."

Enligt Årjängs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller även att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats i kommunen. Hundar får inte heller vistas på begravningsplatser, skolgårdar, allmänna lekplatser eller allmänna badplatser. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, däremot får de vara lösa inom inhägnade områden. Undantag görs för ledarhund för synskadad person och för polishund i tjänst.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 mars 2020

Kontakt

Läs mer