Lyssna

Anmälan

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Oftast är det åtgärder som innebär ändringar och installationer i befintliga byggnader eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

Attefallshus och andra bygglovbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade komplementbyggnader och andra åtgärder enligt lagändringen den 2 juli 2014 ska anmälas till kommunen. Du hittar mer information på sidan om Attefallshus via länk till höger.

Eldstäder

Anmälan ska göras vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal. Vi rekommenderar att du tar kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig  redan när du planerar din installation eller ändring för att få reda på vad som krävs i just ditt fall.

Rivning

Rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser ska anmälas om byggnaderna inte  är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk. 

Ändringar och installationer

Det krävs en anmälan om du ska ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller så att planlösningen ändras avsevärt. Det krävs även anmälan om du ska installera eller väsentligt ändra hissar och anordningar för ventilation, vatten och avlopp.

Så gör du en anmälan:

Blankett för anmälan finns till höger. Beroende på vad din anmälan avser kan ytterligare handlingar behövas. Bygg- och miljöavdelningen kan hjälpa dig med vad som ska lämnas in.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2020

Kontakt

Blanketter

Mer information

Telefontid

Bygglovshandläggarna har telefontid kl. 10-12 varje vardag