Lyssna

Buller

I dagens samhälle finns det en mängd ljud som kan uppfattas som störande. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

Försök gärna att lösa problemet själv först

Prata gärna direkt med den som stör dig. Det kan underlätta för grannsämjan, om det är grannens musik eller fläkt som stör dig. Störs du regelbundet och bor i flerbostadshus bör du även kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse och berätta om bullret. Fortsätter du att störas av bullret eller om ljudet kommer från en okänd bullerkälla kan du klaga hos miljö- och hälsoskyddskontoret. Observera att hög musik och annat oväsen som beror på att det är fest i "lägenheten bredvid" i allmänhet är en sak för polisen och inte för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Vid fortsatt problem

När du klagar öppnar miljö- och hälsoskyddskontoret ett ärende, och en inspektör antecknar ditt klagomål. Det är bra om du själv har skrivit upp hur ofta och hur länge du störs, och hur bullret varierar. Ofta åker en inspektör själv ut och lyssnar. Är det tydligt att bullret inte är en störning i lagens mening, så avslutas ärendet snabbt och du får besked om att bullerstörningen inte bedöms som "en olägenhet för människors hälsa". Du kan överklaga ett sådant beslut. Om störningen bedöms vara stor vänder sig miljö- och hälsoskyddskontoret till den som stör eller har möjlighet att påverka bullret. Det kan vara den som driver ett företag, ordnar konserter eller på annat sätt är ansvarig. Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelar att bullret måste minskas, t.ex. genom en ombyggnad eller genom att verksamheten upphör vissa tider på dygnet. Eventuellt kan en bullermätning bli aktuell.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018

Kontakt

Mer information