Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Buller och luftkvalitet
Lyssna

Buller och luft

Luftkvalitet och ljud som omger oss i vår närmiljö är två faktorer som påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt.

Bild på himlen

Ljud i form av buller kan definieras som "allt oönskat ljud". Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person. Vägtrafik och tåg är de vanligaste bullerkällorna. Andra vanliga källor är industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor. På fritiden använder vi en mängd bullrande maskiner som också kan störa.

Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller material i byggnaden. Förekomst av ädelgasen radon kan utgöra en risk för människors hälsa.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019