Lyssna

Att starta livsmedelsföretag

Alla som avser att bedriva en livsmedelsverksamhet är skyldiga att registrera sin livsmedelsanläggning hos bygg- och miljökontoret. Syftet med registreringen är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om var en livsmedelsanläggning är placerad samt vilken verksamhet som bedrivs.

Bilden visar en tårta

Tar man över en befintlig livsmedelsverksamhet ska även denna registreras på nytt. Det är olagligt att öppna eller överta ett livsmedelsföretag som säljer och/eller serverar livsmedel utan att vara registrerad. Verksamheten kan i dessa fall förbjudas och även anmälas till polisen.

Senast två veckor innan planerad start ska verksamheten anmälas till bygg- och miljökontoret. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning kräver att en blankett fylls i och lämnas in till bygg- och miljökontoret. En avgift tas ut i samband med registreringen. Animalieanläggningar ska dock vara godkända innan de startar.

Förberedande kontakter

För att underlätta för dig som blivande livsmedelsföretagare finns här nedan en checklista på olika förberedande kontakter. Allt gäller inte alla - välj det som berör din blivande verksamhet.

  • Lämna in din anmälan om registrering alternativt ansökan om godkännande till bygg- och miljökontoret. Här kan du också få råd och tips.
  • Kontakta bygg- och miljökontoret angående köldmedia.
  • Kontakta bygglovshandläggare angående bygglov eller ändrad användning för din lokal.
  • Kontakta samhällsbyggnadsavdelningen angående sophantering, fettavskiljare och eventuellt avtal om markanvändning.
  • Kontakta alkoholhandläggare om du vill ansöka om tillstånd att servera alkohol.
  • Kontakta räddningstjänsten för genomgång av brandskyddet i din lokal.
  • Kontakta polisen om du vill utnyttja mark utanför din lokal till exempel en uteservering.

Tidsbegränsad verksamhet

Den som ska delta i en festival, mässa eller evenemang kan också behöva registrera sin verksamhet. Kontakta bygg- och miljökontoret.

Upphörande av verksamhet

När du upphör med din verksamhet ska även detta meddelas till bygg- och miljökontoret. Använd blanketten som finns till höger på denna sida.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2020