Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Information med anledning av coronaviruset
Lyssna

Information med anledning av coronaviruset

UPPDATERAT 2021-09-16
Årjängs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På denna sida uppdaterar Årjängs kommun den senaste informationen.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september 2021-09-16

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år 2021-09-16

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19. L

Uppdatering Förskolan Pillret Blå 2021-09-09

Smitta har förekommit på Avdelning Blå under onsdagen den 8/9. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Regeringen föreslår ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19
2021-09-09

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av godkänt vaccin mot sjukdomen covid-19. Syftet med lagen är att säkerställa att den som drabbas av skada orsakad av vaccin mot covid-19 ska få en ersättning som är likvärdig annan ersättning som finns för läkemedelsskador. Läs mer hos regeringen

Många restriktioner tas bort den 29 september
2021-09-08

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms därefter inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Läs mer hos Folhälsomyndigheten och Läs mer hos regeringen

Inget behov av en tredje dos för alla just nu 2021-09-02

Det finns i nuläget inget behov av att ge fullvaccinerade individer i allmänhet en tredje dos av vaccin mot covid‍-‍19. Den bedömningen gör den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Däremot kvarstår bedömningen att individer med kraftigt nedsatt immunsvar kan behöva en extra dos. Läs mer hos Läkemedlsverket

Kör-, musik- och orkesterverksamhet under covid-19 2021-09-02

Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förlängd rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse 2021-09-01

Smittspårning visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i landet. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen att alla som kommer till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19 2021-08-26

I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Ökningen av så kallade genombrottsinfektioner är förväntad när fler vaccineras, eftersom inget vaccin skyddar mot sjukdom till 100 procent. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist 2021-08-26

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige 2021-08-26

Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES. Huvudregeln är fortsatt förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19 kan visas upp. Läs mer hos regeringen

Reseavrådan med anledning av pandemin förlängs till den 15 oktober 2021-08-26

Pandemin är inte över. Omvärldsläget är fortfarande osäkert och snabbt föränderligt. UD har därför beslutat att förlänga den breda reseavrådan för icke-nödvändiga resor med anledning av pandemin. Beslutet gäller till och med den 15 oktober 2021. Läs mer hos regeringen

Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst 2021-08-23

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig. Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen ligger på en högre nivå i alla grupper. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Stort intresse för vaccination bland unga 2021-08-19

På torsdagen redovisar Folkhälsomyndigheten nya siffror för vaccinationstäckning i den yngsta målgruppen. Statistiken visar att fyra av tio av dem nu fått sin första dos vaccin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Färre äldre oroliga för att söka vård 2021-08-18

Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare har oron minskat i befolkningen och färre äldre undviker att söka vård. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Norge klassar Värmland som rött 2021-08-13

Fortsatt kan fullvaccinerade norrmän eller den som de senaste sex månaderna varit smittad med covid-19 resa mellan Värmland och Norge utan krav på karantän, men liksom tidigare krävs registrering och att den som reser nyttjar någon av de tre gränsövergångar som hålls öppna mellan Värmland och Norge. På Regjeringen.no finns uppdaterad information. De nya inresekraven gäller från och med midnatt, natt mot måndag. Läs mer hos regjeringen.no

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen 2021-08-12

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022. Läs mer hos regeringen

Tillfrisknandebevis en del av covidbeviset 2021-08-12

Idag torsdag 12 augusti lanserar eHälsomyndigheten tillfrisknandebevis som en del av covidbeviset. Läs mer hos e-hälsomyndigheten

Viktigt med förebyggande åtgärder när skolan startar 2021-08-12

Undervisning på plats i skolan är huvudprincipen när grundskola och gymnasium startar i höst. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

VÄRMLAND ÅTERIGEN ORANGE 2021-08-06

Det innebär att det återigen införs karantänskrav vid inresa till Norge undantaget de som är fullvaccinerade. På Regjeringen.no finns uppdaterad information. De nya inresekraven gäller från och med midnatt, natt mot måndag. Läs mer hos regjeringen.no

Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19 2021-08-06

Idag fredag 6 augusti öppnar bokningen av vaccin mot covid-19 för alla i Värmland födda 2005 eller tidigare. Läs mer hos Region Värmland

Fortsatt ökning av covid-19 i stora delar av landet
2021-08-06

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i stora delar av Sverige. Andelen bekräftade covid-fall som smittats utomlands ligger på runt 17 procent. Folkhälsomyndigheten påminner om att alla som inte är fullvaccinerade ska testa sig vid hemkomst från resor utanför Norden. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år 2021-08-03

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya anpassningar av smittskyddsåtgärder 15 juli

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning.Ytterligare lättnader avseende kollektivtrafik och allmänna sammankomster införs från och med den 15 juli.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covidbevis underlättar resor 2021-07-01

Torsdag den 1 juli börjar covidbeviset gälla. Det visar att du är vaccinerad mot covid-19 och behövs vid resor inom Europa. Framöver kommer covidbeviset även innehålla uppgifter om testresultat och tillfrisknande från covid-19. Logga in med e-legitimation på covidbevis.se

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli 2021-06-28

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och Läs mer hos regeringen

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för alla över 18 år 2021-06-28

I dag måndag den 28 juni öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för alla över 18 år i Värmland. Man ska ha fyllt 18 år för att vaccinera sig. Läs mer hos Region Värmland

Nuvarande regionala rekommendationer i Värmland förlängs inte 2021-06-24

Smittskydd Värmland förlänger inte sina regionala rekommendationer efter 27 juni men flaggar för att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli. Läs mer hos Region Värmland

Rekommendationer för den som rest utomlands och återkommer till Sverige 2021-06-23

För de som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när de kommer tillbaka. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder 2021-06-22

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september 2021-06-17

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst 2021-06-16

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förslag på anpassning av restriktioner från 1 juli
2021-06-15

Sedan regeringen den 27 maj presenterade en plan för anpassning och avveckling av restriktioner till följd av covid-19 har antalet smittade stadigt gått ned. Belastningen på vården har minskat, och cirka 50 procent av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. I dag skickas en promemoria på remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner i steg 2 ska anpassas och träda i kraft den 1 juli 2021. Läs mer hos regeringen

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 40 år 2021-06-11

I dag fredag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 40 år eller äldre (född 1981 eller tidigare).
– Vi har fått mer vaccin och det ger oss möjlighet att öppna tidsbokningen för nästa grupp redan nu, dagar tidigare än först planerat, säger vaccinationssamordnare Ander Nordmark. Läs mer hos Region Värmland

Tillfälliga lokala rekommendationer införs i Värmland 2021-06-10

Spridningen av covid-19 ökar i Värmland. Bakom ökningen ligger en mer smittsam virusvariant och minskad efterlevnad till pandemirekommendationerna.
– Läget är allvarligt, därför inför vi lokala rekommendationer inom Värmland, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén. Läs mer hos Region Värmland

Ökad förekomst av deltavarianten föranleder smittskyddsåtgärder 2021-06-10

Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 har upptäckts i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser därför över smittskyddsåtgärderna nationellt samt intensifierar övervakningen av virusvarianten. Smittskyddsåtgärder är vidtagna regionalt i Värmland och Blekinge. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Inreserestriktionerna från de nordiska länderna upphävs 2021-05-28

Regeringen har beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Inreseförbudet för resor från länder inom EU/EES, som innebär förbud mot att resa in i Sverige om inte ett negativt covid-19 test kan visas upp, förlängs också. Däremot undantas de nordiska länderna från inreserestriktionerna från och med den 31 maj. Läs mer hos regeringen

Rekommendation om distansundervisning för lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna upphör 2021-05-28

Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Rekommendationen om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge tas nu bort. Läs mer hos regeringen

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-28

Nu är det bara drygt två veckor kvar av läsåret. För Årjängs kommuns del så ser smittläget fortsatt bra ut, med mycket låg smittspridning. Vi fortsätter dock på den inslagna vägen och organiserar även de sista dagarna med en blandning av när- och distansundervisning. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Sverige öppnar upp stegvis 2021-05-27

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vuxna kan återgå till undervisning på plats från den 1 juni 2021-05-27

För vuxna som studerar blir det möjligt att återgå till undervisning på plats, gradvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder, från den 1 juni. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra 2021-05-25

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-21

Smittspridningen i kommunen verkar äntligen vara på väg ned. Siffrorna för Årjängs kommun ser bra ut, men läget är fortfarande mycket osäkert. Vi rullar därför vidare även nästa vecka med partiell distansundervisning. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss förlängs 2021-05-20

Resandet med den långväga kollektivtrafiken med buss och tåg förväntas att öka under sommarmånaderna vilket riskerar att leda till ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Därför behöver restriktioner för att motverka smittspridning vara kvar, och nu förlängs kraven om smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021. Läs mer hos regeringen

Fribeloppet för studerande slopas till och med 31 december 2021-05-20

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av coronapandemin. Därför vill regeringen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021. Läs mer hos regeringen

Läger och cuper sommaren 2021
2021-05-20 

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

God tillgång till vaccin mot covid-19 2021-05-20

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt i regionerna och leveranserna av vaccin till Sverige har ökat kraftigt i volym jämfört med tidigare i våras. Det finns fortsatt inget behov av att använda vaccinet från Janssen i vaccinationsprogrammet, som läget nu ser ut. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19
2021-05-18

Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid. Läs mer hos regeringen

Personer över 50 år kan boka vaccination mot covid-19 2021-05-18

I dag måndag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 50 år eller äldre. Läs mer hos Region Värmland

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder 2021-05-12

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och Läs mer hos regeringen

Uppdraget till myndigheterna för att fler ska arbeta hemma förlängs över sommaren 2021-05-12

För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021. Läs mer hos regeringen

Uppdaterade riktlinjer för smittspårning 2021-05-10

Från och med idag, måndag den 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens "Vägledning för smittspårning av covid-19" Läs mer hos Region Värmland

Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader 2021-05-10

En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021. Läs mer hos regeringen

Uppdatering förskolan Prästkragen 2021-05-10

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.18. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem 2021-05-07

Ventilationen i våra bostäder är inte tillräcklig för att föra ut smittämnen. Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska andningsskydd och visir användas. På arbetsplatser är det viktigt att ha en god ventilation, vädra och hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut under juli och august 2021-05-06

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-06

Smittspridningen i kommunen verkar ha avtagit något, men läget är fortfarande mycket osäkert. Vi rullar på även nästa vecka med partiell distansundervisning. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19 2021-05-05

På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel kultur- och idrottsarrangemang. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade
2021-05-04

Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälso-myndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Start för fas 4 i vaccineringen mot covid-19 2021-05-03

I dag måndag öppnar tidsbokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är 55–59 år. Därmed påbörjas fas 4 – den sista fasen av vaccinationsinsatsen. Den preliminära tidplanen för fas 4 finns nu också att ta del av. Läs mer hos Region Värmland

Covid-19 - rekommendation till idrottsföreningar i Värmland för barn födda 2002 eller senare 2021-04-30

Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till och med den 16 maj. Läs mer hos Region Värmland

Justerad prognos för vaccination mot covid-19
2021-04-30

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september. Läs mer hos regeringen

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-29

De positiva siffrorna på smittspridning i kommunen förra veckan har tyvärr förbytts i lite dystrare siffror den här veckan. Vi har dock inga fall av covid 19 varken bland elever eller personal på skolan, men vikten av att hålla avstånd och att tänka på handhygien är viktigare än någonsin. Vi rullar på även nästa vecka med partiell distansundervisning, Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin
2021-04-29

Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att på olika sätt öka tillgängligheten till vaccin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper från 16 års ålder 2021-04-29

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Barn och unga kan spela matcher utomhus 2021-04-28

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen 2021-04-28

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Småskaligt studentfirande 2021-04-27

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3 2021-04-27

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering förskolan Junibacken 2021-04-27

Junibacken har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.17 under smittsam period. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Tillåtet att välja Astra Zeneca för de yngre som tidigare fått en första dos 2021-04-27

Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige 2021-04-23

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Töcksfors skola F-6 + fritids 2021-04-23

Skolan har i samråd med smittskydd Värmland bestämt att skolan, åk F-6 samt fritids, håller stängt även måndag 26/4. För att minimera risk för smittspridning bland elever och personal. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Förskolan Junibacken 2021-04-23

Junibacken har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.16 under smittsam period. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-22

Med reservation för ändringar, bedrivs verksamheten även nästa vecka med partiell distansundervisning. Läs mer om hur undervisningen organiseras på Information om Corona för skola och förskola

Smittspridningen kräver förlängda restriktioner
2021-04-22

Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Holmedals skola åk F-6 + fritids 2021-04-22

Skolan har fått information om att en personal testat positivt för covid-19 på Holmedals skola. Som en säkerhetsåtgärd för att förhindra vidare smittspridning så kommer skolan och fritids vara stängda imorgon, fredag 210423.
Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 + fritids 2021-04-22

Skolan har fått information om en risk för ökad smittspridning bland elever och personal även på lågstadiet, förskola och fritids. I samråd med smittskydd Värmland har vi därför tagit beslutet att även stänga åk F-3, åk 4–6 och fritids under fredag 23/4. Om inga nya beslut kommer under söndag eftermiddag är skolan öppen som vanligt på måndag 26/4. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola 

Vaccinbokning för personer 18-59 år som löper större risk att bli allvarligt sjuka 2021-04-22

I dag torsdag öppnas bokning för vaccination mot covid-19 för personer som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk. Läs mer hos Region Värmland

Uppdatering Holmedals skola åk 1-6 2021-04-21

Holmedals skola kommer inte komma på slöjd och idrott på grund av åtgärderna på Töcksfors skola torsdag och fredag  v 16. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola åk 4-6 2021-04-21

Skolan har fått information om en riskerad ökning av smittspridning bland elever och personal på mellanstadiet åk 4–6. I samråd med smittskydd Värmland har vi därför tagit beslutet att åk 4–6 är stängt för skola och fritidsverksamhet under torsdag 22/4 och 23/4 
Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-21

Skolan har fått information 21-04-21 om att en elev på mellanstadiet i åk 4 vid Töcksfors 21-04-21 testats positivt för covid-19. Läs mner på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-20

Skolan har fått information 21-04-21 om att en personal på lågstadiet vid Töcksfors 21-04-21 testats positivt för covid-19. Fredag 21-04-16 var personalen i skolan. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår 2021-04-20

Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-20

Då smittläget i kommunen ser bättre ut igen och all personal åter är på plats, återgår vi till den organisation vi haft under större delen av terminen, d.v.s. åk 9 inne i skolan för närstudier och åk 7 och 8 delvis på distans. Uppdaterad information finns på Information om Corona för skola och förskola

Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats 2021-04-19

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden och screening på arbetsplatser lyfts fram som ytterligare ett verktyg i arbetet med att begränsa smittspridningen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Holmedals skola år F-6 2021-04-19

Skolan har fått information 21-04-15 om att en vikarie jobbade på fritids i Töcksfors 21-04-06 till 21-04-08 och testats positivt för covid-19. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Fas 3 startar tidigare än planerat – Nu kan 60–64 år boka tid för vaccinering 2021-04-16

Tack vare att det finns många lediga tider och att tillgången på vaccin är god den närmaste tiden startar idag fas 3 av vaccineringen mot covid-19 tidigare än planerat. Det innebär att personer som i år är 60–64 år nu kan boka tid för vaccinering. Läs mer hos Region Värmland

Anpassade rekommendationer efter vaccination
2021-04-16

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 och Töcksfors skola Fritidshem 2021-04-16

Utbildningskontoret (BUN) har uppdaterat information om  Nordmarkens skola och Töcksfors skola fritidshem.Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Smittspridningen i skolan återspeglar ökningen av covid-19 i samhället 2021-04-15

Mycket få barn och unga som drabbas av covid-19 blir allvarligt sjuka eller avlider. Det förekommer att viruset sprids i skolmiljö, men det återspeglar den allmänna smittspridningen i samhället. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA 2021-04-14

Den amerikanska tillverkaren har pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga har distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten inväntar nu resultatet från EMA:s pågående säkerhetsutredning. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccindoserna. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccinbokning för personer med LSS-insatser och personlig assistans 2021-04-13

I dag tisdag öppnar bokningen för vaccination mot covid-19 för personer som omfattas av lagen om stöd och service, LSS, och personer med personlig assistans. Läs mer hos Region Värmland

Beslut: Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen 2021-04-08

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning 2021-04-07

Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förslag att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2021-04-06

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. I dag remitteras därför en promemoria med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022. Läs mer hos regeringen

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-06

Skolan har fått information 21-04-06 om att en i personalen på lågstadiet åk 1, testats positivt för covid-19, Lördag 21-04-03. De som varit i närkontakt är kontaktade. Den anställde har varit på skolan 21-04-01 och uppvisade symptom 21-04-03. Läs mer på Information om Coron för skola och förskola

Studentfirandet blir annorlunda även i år 2021-04-06

På grund av smittspridningen har Transportstyrelsen förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021. Läs mer hos Transportstyrelsen

Stora budgetsatsningar för att bekämpa smitt-spridningen av covid-19 och hantera pandemins effekter 2021-04-06

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera dess effekter. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Läs mer hos regeringen

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19
2021-04-06

Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid. Läs mer hos regeringen

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 21-04-02

Skolan har fått information 21-04-02 om att en i personalen på lågstadiet, åk 2, testats positivt för covid-19, torsdag 21-04-01. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19 2021-04-01

Fram till och med den 20 april 2021 är det möjligt för assistansanordnare att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av Covid-19. Ansökan görs tillsammans med Årjängs kommun och ska avse kostnader för personer bosatta i Årjängs kommun. Läs mer på Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Information från Smittskydd Värmland inför påskhelg och påsklov 2021-03-31

Smittläget i Värmland är i ett kritiskt skede och vi är inne i en tredje våg. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning. Just nu ökar andelen muterade virusvarianter som sprids ännu lättare än tidigare. Läs mer hos Region Värmland

Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen 2021-03-31

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå. Därför ligger nuvarande restriktioner kvar. Läs mer hos regeringen

Förslag: Inga lättnader av restriktioner i april 2021-03-30

Smittspridningen av covid-19 ökar med en ökad belastning på sjukvården som följd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när vissa verksamheter ska kunna öppna upp skjuts fram till den 3 maj förutsatt att smittläget förbättras. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

​Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar idag
2021-03-29

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med i dag, måndag 29 mars. Utbetalningar till företag som fått sin ansökan beviljad beräknas starta i vecka 14. Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Läs mer hos Tillväxtverket

Provtagning för barn och unga - det här gäller enligt Region Värmland 2021-03-26

För att göra det enklare att göra rätt när det gäller provtagningen och för att på sikt minska trycket på våra verksamheter kommer här en kort sammanfattning av vad som gäller kring provtagning av barn och unga. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre 2021-03-25

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att AstraZenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nationell rekommendation om fjärr- och distans-undervisning i gymnasieskolan upphör 1 april
2021-03-25

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. I dag har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas. Läs mer hos regeringen och Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya restriktioner för nöjesparker och museer 2021-03-25

Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2021-03-24

Ytterligare fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Regeringen lättar på inreseförbudet för norrmän och danskar 2021-03-24

Regeringen har idag beslutat om en förlängning av det generella inreseförbudet och att kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävs de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Läs mer hos regeringen

Uppdaterad information från skola och förskola
2021-03-23

Nya fall av av covid -19 på Nordmarkens skola F-6 samt på förskolan Prästkragen.Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Skärpt prioritering av äldre vid vaccination 2021-03-19

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. Dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Region Värmland förtydligar: Kom på din vaccinationstid om du inte hör något annat 2021-03-16

Region Värmland kommer att höra av sig till alla som berörs av ändringar eller ombokningar. Läs mer hos Region Värmland

Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin 2021-03-16

Nu finns information framtagen till den som nyligen har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Bara den som känner av symtom på allvarligt medicinskt tillstånd behöver kontakta vården. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning 2021-03-16

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ungdomar i åldern 13–15 år erbjuds egenprovtagning 2021-03-15

Från och med tisdag 16/3, erbjuder Region Värmland egenprovtagning även för ungdomar i åldern 13–15 år. Det ska göra det enklare för unga att provta sig och frigöra provtagningstid på vårdcentral för yngre barn. Läs mer hos Region Värmland

Nya boknings- och besökstider på SÄBO 2021-03-15

Från och med den 16:e mars gäller nya tider för bokning och besök på våra äldreboenden Kvarnåsen och Solgården. Läs mer på Frågor och svar om Corona för stöd och omsorg

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2021-03-14

Ett nytt fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Förslag på nya åtgärder mot covid-19 inom flera verksamheter 2021-03-11

Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska träda i kraft den 25 mars. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen 2021-03-09

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsynsvägledning som stöd vid tillämpning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar 2021-03-08

Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen möjlighet att besluta om smittskyddsåtgärder i butiker, varuhus, köpcentrum och gallerior, bland annat om begränsning av antalet besökare i lokalerna. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön 2021-03-05

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19. Läs mer hos regeringen samt Läs mer hos Försäkringskassan

Regeringen föreslår ändringar i begränsnings-förordningen 2021-03-05

Från och med den 11 mars får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Läs mer hos regeringen

AstraZenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år 2021-03-04

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år. Nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2021-03-03

Ett nytt fall har rapporterats där elev befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Läs mer på Information om Corona på skola och förskola

Risk för tredje våg av covid-19 enligt nya scenarier
2021-03-03

Folkhälsomyndighetens nya scenarier som sträcker sig fram till den 31 maj, visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten föreslår begränsat antal besökare i affärer 2021-03-03

För att minska risken för trängsel i butiker och varuhus, och därmed minska risken för spridning av covid-19, föreslår Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser
2021-03-03

Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Polismyndigheten beslutar om förbud mot fordonstrafik på 19 vägar från Norge 2021-03-02

Från och med nu är det förbjudet att passera gränsen på 19 vägar i Dalarna och Värmland från Norge. Trafik hänvisas till de anvisade gränsövergångarna. Läs mer hos polisen

Norge öppnar för dagpendlare 2021-02-26

Från och med måndag kommer dagpendlare återigen kunna åka över gränsen. Det meddelade Norges regering idag. Läs mer hos Norges regering

Viktig information från Smittskydd Värmland som bland annat berör sportlovet 2021-02-25

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland. Det är i detta läge av yttersta vikt att alla fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer. Läs mer hos Region Värmland

Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta 2021-02-25

Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre, i takt med att andelen som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat. Detta öppnar för möjligheten för de boende att åter träffa anhöriga på nära håll i sitt eget hem, och att slippa beslut om besöksförbud. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 

Fler åtgärder för att minska smittspridningen 2021-02-25

Smittspridningen av covid-19 i samhället är fortfarande hög. Majoriteten av regionerna ser antingen en platå eller en ökning av antalet fall. För att vända utvecklingen krävs flera nya åtgärder och bättre följsamhet av de nationella allmänna råden. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet
2021-02-23

Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Det meddelade regeringen på en pressträff i dag. Läs mer hos regeringen

Regeringen förlänger perioden då enskilda näringsidkare kan få ersättning för större tapp i omsättningen till följd av pandemin till och med april. 2021-02-19

Till följd av den fortsatta spridningen av corona-viruset i samhället och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars och april 2021. Läs mer hos regeringen

Regeringen förlänger skolornas möjlighet att bedriva distansundervisning till och med juni 2022. 2021-02-19

För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022. Läs mer hos regeringen

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-19

Vi kommer under kommande veckor, till och med vecka 11 (sportlov vecka 9), att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Kommuner och Regioner bör fortsätta hålla icke nödvändig verksamhet stängd för allmänheten.
2021-02-18

Sverige befinner sig fortsatt i ett allvarligt och osäkert läge när det gäller spridningen av covid-19. Till följd av detta ser regeringen, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, ett behov av att behålla ett antal restriktioner och rekommendationer. Läs mer hos regeringen

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 2021-02-17

I dag presenterar regeringen nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Vid händelsen att smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Läs mer hos regeringen

Nya besökstider på våra äldreboenden 2021-02-16

Nu är det åter möjligt att göra besök på våra äldreboenden. Bokning görs via besökstelefon. Läs mer om vad som gäller. Läs mer på Frågor och svar om Corona för stöd och omsorg

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-12

Vi kommer även nästa vecka (v.7) att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans.Läs mer på vår sida Information om Corona för skola och förskola

Vaccination mot covid-19: ”Skydda dig själv och andra” 2021-02-12

Nästa vecka kommer nationell information om covid-19-vacciationerna att förstärkas och synas i sociala medier, på tv, på annonstavlor och i livsmedelsbutiker över hela landet. Folkhälsomyndigheten står bakom informationen, och grunden är det faktabaserade informationsmaterial om vaccinationer till allmänheten som finns framtaget sedan tidigare utifrån grundbudskapet Skydda dig själv och andra. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Snart startar nästa steg i vaccinationen mot covid-19 i Värmland 2021-02-11

Under vecka 7 kommer ett brev från Region Värmland att landa i brevlådorna hos de personer som är folkbokförda i Värmland och födda 1936 eller tidigare. Brevet beskriver hur man går tillväga för att boka tid för vaccination och att de kan börja boka tid från och med 17 februari. Läs mer hos Region Värmland och även hos 1177.se

Restriktioner för långväga kollektivtrafik 2021-02-09

Regeringen föreslår att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 14 februari 2021 och gälla till utgången av maj 2021. Läs mer hos regeringen

Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands 2021-02-09

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt. Det är viktigt att under en tid efter ankomst till Sverige undvika nära kontakter med andra samt att testa sig för covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan har beslutat om slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19.
2021-02-08

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021.Läs mer hos Försäkringskassan

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige 2021-02-05

Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.Läs om vilka uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt: Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå informera allmänheten om vaccination mot covid-19. 2021-02-05

Informationen ska vara samlad, lättillgänglig och uppdaterad. Myndigheterna ska särskilt informera grupper där vaccinationstäckningen är lägre även för andra slags vacciner. Läs er hos regeringen

Smittskydd Värmland har reviderat rekommendationerna för arbetspendlare till och från Norge. 2021-02-05

Norge är ett av riskländerna för virusvariant av SARS-CoV-2. Det råder därför regler för inresande med krav på karantän i 7 dagar efter inresa. Sedan tidigare undantas arbetspendlare från detta. Hittills har vi tolkat Folkhälsomyndighetens regler angående undantag som att det i första hand gäller den som reser dagligen eller varje vecka för arbete över gränsen. Vi har efter ytterligare dialog med Folkhälsomyndigheten landat i, att även de som reser över gränsen för arbete regelbundet men mindre frekvent också kan omfattas av begreppet pendlare. Läs mer hos Region Värmland

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-05

Vi kommer att fortsätta högstadiets undervisning med en kombination av när- och distansun-dervisning enligt samma modell som nu i slutet av innevarande vecka, då vi haft två årskurser inne i skolan samtidigt och en på distans. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag 2021-02-05

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Fullt utnyttjat innebär det ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsförstärkning. Läs mer hos regeringen

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset 2021-02-05

Läs en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Läs mer hos regeringen

Nationella restriktioner förlängs 2021-02-05

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen besked om förlängningar av nationella restriktioner. Läs mer hos regeringen

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet 2021-02-04

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Scenarier för smittspridning våren 2021 2021-02-04

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för spridning av viruset som orsakar covid-19. Scenarierna visar att mindre följsamhet till åtgärder för att minska smittspridning, till exempel ökade sociala kontakter, kan leda till en tredje våg av smittspridning under våren 2021. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar 2021-02-04

Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19 2021-02-04

Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetes andra fas. I den tredje ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccinationsintyg blir digitala 2021-02-04

Regeringen har idag gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Läs mer hos regeringen

Försvarsmakten bistår Polismyndigheten med gränsövervakning 2021-02-04

Polisen har begärt stöd av Försvarsmakten för att upprätthålla regeringens tillfälliga inreseförbud och övervaka gränsen mot Norge. Det gäller i första hand åtta utpekade vägar i Värmland och Dalarna, men det kan utökas om trafikflödet förändras. Läs mer hos Polisen och Läs mer hos Länsstyrelsen Värmland

Krav på negativt covid-19 test för inresa till Sverige
21-02-04

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Läs mer hos regeringen

Utökad övervakning av virusvarianter 2021-02-03

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka övervakningen av de virusvarianter som ger covid-19. De olika virusvarianterna som förekommer i Sverige ska kartläggas. Läs mer hos regeringen

Så kan ni minska smittspridning på jobbet 2021-02-01

För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-29

 Information om kommande vecka (v. 5). Smittspridningen i samhället är fortsatt på väg ned. Vi har därför, utifrån Smittskydd Värmlands och våra myndigheters direktiv, beslutat att bedriva även den kommande veckan delvis på distans. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Anvisade gränsövergångar från Norge till Dalarna och Värmland 2021-01-29

Polisregion Bergslagen anvisar trafikanter till särskilda gränsövergångar för resa in i Sverige från Norge. Läs mer hos Polisregion Bergslagen

Norge inför strikta inreseregler 2021-01-28

Läs mer hos Norgers regering

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 2021-01-27

Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför ditt beslut. Den här informationen kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och Frågor och svar hos 1177.se

Region Värmland ser över regler för sjukresor i samband med vaccination 2021-01-27

Det är nu klart på vilka orter och i vilka lokaler vaccinationsmottagningarna i Värmland kommer finnas. I dag beslutade också regionstyrelsen att reglerna kring sjukresor ska ses över så att det blir enklare att ta sig till och från vaccineringen. Läs mer hos Region Värmland 

Smittskydd Värmland stänger tillfälligt verksamheten på Unicare Vårdcentral Töckforspraktiken 2021-01-26

På grund av covid-19-smitta bland personal har Smittskydd Värmland valt att stänga ner verksamheten på Unicare Vårdcentral Töckforspraktiken. Detta för att minska smittspridning. Läs mer hos Region Värmland

UD förlänger reseavrådan 2021-01-26

UD har idag, den 26 januari, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller till och med den 15 april 2021. Läs mer hos regeringen

Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge 2021-01-25

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal. Läs mer här

BESÖKSFÖRBUD PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN
2021-01-24

Från och med idag beviljar vi inga besök på våra äldreboenden Kvarnåsen och Solgården. Detta med anledning av rådande smittläge med risk för spridning av den muterade formen av SARS-CoV-2-virus. Beslutet gäller tillsvidare.

Tillfälligt inreseförbud från Norge 2021-01-24

Regeringen har idag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge. Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag och gäller till och med den 14 februari. Läs mer hos regeringen

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder 2021-01-24

UD återinför avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. Läs mer hos regeringen

Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter 2021-01-24

UPPDATERING 2021-01-25

"Personal som delar eller delat hushåll med person som arbetspendlar till Norge är undantagna från rekommendationen att stanna hemma 7 dagar."

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer virusvarianter från ett antal utpekade länder som extra viktiga att övervaka. Har personal inom vård och omsorg eller någon i deras hushåll varit i något av de utpekade länderna och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna är det viktigt att de stannar hemma och undviker nära kontakter. Alla som varit i något av de utpekade länderna under denna period ska också testa sig för covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge 2021-01-23

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra.. När det gäller arbetspendlare så gäller följande: "Arbetspendlare till Norge ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Norge kräver regelbunden testning vid arbetspendling, och den som arbetspendlar behöver inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra. Läs mer hos Folkälsomyndigheten

Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien 2021-01-21

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som reser in i Sverige, och som har varit i Brasilien, testar sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-22

Efter kontakt med Smittskydd Värmland har vi beslutat att bedriva även de kommande två veckorna delvis på distans. Läs mer på: Information om Corona för skola och förskola

Förlängningar av nationella restriktioner 2021-01-21

Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen  besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Läs mer hos regeringen

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet 2021-01-21

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten Läs Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan och Läs mer hos regeringen

Årjängs gymnasieskola informerar efter Folkhälso-myndighetens nya rekommendationer 2021-01-22

I perioden 25 januari till och med 29 januari fortsätter undervisningen på Årjängs gymnasieskola på distans med undantag av elever som kallas in. Mentorer och undervisande lärare kontaktar elever som ska komma in till skolan. Läs mer på ÅGY:s sidor om Studier Covid-19

Barns fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet 2021-01-21

Regeringen har idag meddelat att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Läs mer hos regeringen

Förlängt förbud för servering av alkohol efter klockan 20 2021-01-21

På grund av det allvarliga smittläget av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 föreslår regeringen att förbudet förlängs till och med den 7 februari 2021. Läs mer hos regeringen

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin 2021-01-21

Regeringen kommer att besluta att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Läs mer hos regeringen

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen 2021-01-20

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Läs mer hos Länsstyrelsen

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning 2021-01-19

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Läs mer hos regeringen

BESÖK PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN UNDANBEDES PÅ GRUND AV SMITTORISKEN 2021-01-18

Vi har nu tagit första steget att säkerställa att våra äldreboenden klarar sig från från smittan. Nu behöver vi bara vänta 3 veckor tills vi är helt säkra. Hör Daniel Schützer, Kommunstyrelsens ordförande (S) och Jessica Bergman, Verksamhetschef Stöd och omsorg beskriva läget i vår kamp mot smittan. Se inslaget på Frågor och svar om Corona för stöd och omsorg

Alkoholförbudet från klockan 20 förlängs 2021-01-14

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har beslutat att förlänga förbudet fram till den 24 januari. Läs mer hos regeringen och läs mer om Folkhälsomyndighetens regler för restauranger och krogar. 

Information från biblioteken 2021-01-12

På grund av spridningen av coronaviruset och de nationella restriktionerna är biblioteken i Årjäng stängda fysiskt till och med 24 januari. Vi erbjuder dock fortfarande viss service under ordinarie öppettider. Läs mer hos Bibliotek Värmland

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-11

Förtydligande samt ytterligare information. De kommande två veckorna (veckorna 2 och 3) kommer eleverna att undervisas enligt särskilt schema. Även information om lunchlådor finns att läsa på Informtion om Corona för skola och förskola

Högstadiet delvis öppet nästa vecka 2021-01-08

Utifrån de nya direktiven från regeringen och Skolverket och i samråd med Smittskydd Värmland har det beslutats att delvis öppna Nordmarkens skola åk 7-9. Alla elever i åk 7-9 är lediga 12/1 för att skolan behöver en extra dag för planering. Läs mer på Information om Corona förs skola och förskola

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare 2021-01-08

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning. Föreskriften börjar gälla den 10 januari. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och Läs mer hos regeringen

Riksdagen säger ja till ny pandemilag 2021-01-08

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen gör det möjligt att reglera flera verksamheter än idag. Till exempel kan man med hjälp av lagen stänga köpcentrum och gym. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. Läs mer hos riksdagen

Undvik smittspridning i högstadieskolorna 2021-01-07

Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förlängd distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen till och med 24 januari 2021. 
2021-01-07

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen förlänger sin distansundervisning till och med 24 januari 2021. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet är undantagna från distansundervisningen. Läs mer på ÅGY:s sidor om studier Covid-19

Vaccinering för viss vårdpersonal kan tidigareläggas 2021-01-05

På grund av hög vårdbelastning kan regionernas vaccinering mot covid-19 behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken från 7:e januari 2021-01-05

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln 2020-12-23

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen 2020-12-23

Från och med den 24 december gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar 2020-12-23

Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Inloggning på 1177.se 2020-12-22

Ungdomar mellan 13 och 17 år kan nu logga in på 1177.se med hjälp av Freja eID för att till exempel boka tid. Läs mer på 1177.se

Vaccin godkänt i Europa 2020-12-21

Den 21 december har EMA:s vetenskapliga kommitté rekommenderat EU-kommissionen att godkänna vaccinet från Pfizer/Biontech. Läs mer på Läkemedelsverket

Ändrade reseregler 2020-12-21

Regeringen har beslutat om inreseförbud från Storbritannien och Danmark. Och Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer om bl a testning till resenärer från Storbritannien. Regeringen har också beslutat om en reseavråden för icke nödvändiga resor till Storbritannien.

180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas
2020-12-21

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Läs mer hos regeringen.

Nya nedstängningar på grund av pandemin 2020-12-21

På grund av skräpte restriktioner har Kultur och fritid beslutat stänga alla idrottsanläggningar. Från måndagen den 21 december kommer även våra bibliotek vara stängda. Läs mer på Konsekvenser i Årjängs kommun av skärpta råd

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa 2020-12-18

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Från den 7 januari gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten Läs även på regeringens webbplats

Förskolan Prästkragen 2020-12-18

Vi fått fler fall av Covid -19 bland personal som varit i verksamheten under smittsam period v 51.Läs mer på Information om Corona för skola och förskola 

Snabbtester för personal inom vård och omsorg
2020-12-17

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu slutit en överenskommelse som innebär att staten medfinansierar användningen av antigentester och regionerna åtar sig att genomföra testningen. Läs mer hos regeringen

Förskolan Prästkragen 2020-12-17

Prästkragen har fått ytterligare bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Förskolan Klimpen 2020-12-17

Förskolan Klimpen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen.Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Nordmarkens skola åk F-6 2020-12-17

Ytterligare ett fall har rapporterats där personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Förskolan Prästkragen 2020-12-16

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Läs mer på Information om skola och förskola

Nya skärpta nationella råd 2020-12-14

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Läs mer på Nya skärpta nationella råd

Förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen 2020-12-14

Regeringen föreslår att vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs till och med 30 april 2021. Läs mer hos regeringen

Inställda studentkorteger även nästa år 2020-12-14

Transportstyrelsen förlänger de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Det innebär att nästa års studentkorteger inte är tillåtna. Läs mer hos Transportstyrelsen

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab
2020-12-14

Från och med 15 december behöver Försäkringskassan få intyg för sjukpenning och vab från dag 22. Läs mer hos Försäringskassan

Ny rutin för införande av besöksförbud på SÄBO
2020-12-13

Folkhälsomyndigheten fattade på fredagen den 11 december beslut om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga för att hemställa om besöksförbud på SÄBO. De tillfälliga besöksförbud som redan finns på plats förlängs till och med den 22 december. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förskolan Skogsgläntan 2020-12-13

Skogsgläntan har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Sms med information om covid-19 - Krisinformation.se 2020-12-11

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet. Läs mer hos krisinformation.se

INTENSIVT ARBETE INFÖR KOMMANDE VACCINATIONER 2020-12-11

Arbetet med att planera inför kommande vaccinationer mot covid-19 är inne i en intensiv fas i Sverige. Målet är att säkert och effektivt erbjuda vaccin som skydd för liv och hälsa, först till prioriterade grupper och så småningom till hela den vuxna befolkningen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Nordmarkens skola 2020-12-11

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla högstadiet stängt även nästa vecka, som är sista veckan innan jul. Läs mer på¨Information om Corona för skola och förskola

Pandemilag för covid-19 skickas på remiss 2020-12-09

Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021. Läs mer hos regeringen

Region Värmland förbereder för vaccinering mot covid-19. 2020-12-09

Planeringen för att förbereda för vaccinering mot covid-19 i Värmland är i full gång. Nu rekryterar regionen personal som kan vara med och förstärka när vaccinationen ska starta. Läs mer hos Region Värmland

Träning under smittsäkra former tillåts nu även för de som är 16 år och äldre. 2020-12-09

Riksidrottsförbundet meddelar att idrott och träning på smittsäkert sätt tillåts från och med 14 december. Läs mer hos Riksidrottsförbundet

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19. 2020-12-08

Den innebär att staten betalar för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för utförandet. Det gemensamma målet, enligt överenskommelsen, är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021. Läs mer på Sveriges kommuner och regioner Läs även Vaccinering Covid-19

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna 2020-12-08

Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svensbyns skola 2020-12-08

Svensbyns skola har valt att åk 5 och 6 får jobba med hemuppgifter resten av veckan. Läs mer på sidan Information om Corona på skola och förskola

Detta gäller för användning av antigentester för påvisning av covid-19 2020-12-07

De antigentester som i dagsläget finns tillgängliga är framtagna för att användas inom hälso- och sjukvården som ansvarar för i vilka situationer de används och att det sker på ett säkert sätt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccin mot covid-19 först till dem som behöver skyddet mest 2020-12-07

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svensbyns skola 2020-12-07

Vi har fall av bekräftad covidsmitta  på Svensbyns skola. Läs mer på sidan Information om Corona på skola och förskola

Besöksstopp på Kvarnåsen och Solgården 2020-12-04

För att hindra fortsatt smittspridning på våra äldreboenden inför vi nu besöksstopp på både Kvarnåsen och Solgården. Detta kommer att gälla i första hand till och med 14 december. Läs mer på vår sida Frågor och svar om Corona för stöd och omsorg

Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-03

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla Nordmarkens skola 7-9 (högstadiet) stängd även vecka 50, d.v.s. fram till och med fredag 11 december. Läs mer på Information om Corona på skola och förskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning
2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 
Och läs mer på¨ÅGY:s informationssoida Studier Covid-19

Ny föreskrift om besöksförbud på Säbo 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten fattade på torsdagen beslut om nya förskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Töcksfors skola 2020-12-03

Informationen om läget på Töcksfors skola har nu uppaterats på vår sida Information om Corona på skola och förskola

Nordmarkens skola F-6 2020-12-03

Ett ytterligare fall har rapporterats på Nordmarkens skola F-6. Läs senaste uppdateringen på Information om Corona för skola och förskola

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 2020-12-01

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nordmarkens skola år 7-9 stänger idag efter samråd med Smittskydd Värmland 2020-11-30

I samråd med Smittskydd Värmland har vi idag beslutat att stänga Nordmarekens skola 7-9 (högstadiet) från och med i morgon och veckan ut. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola 2020-11-27

Vi har nu fått ett fall av Coronasmitta  på Töcksfors skola. Skolan följer de rutiner som finns.  Smittspårningsarbete genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever. Vårdnadshavare har fått information genom appen Tieto Edu.Läs mer på sidan Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering från Nordmarkens skola 2020-11-27

Ett fåtal fall av bekräftad covidsmitta finns på Nordmarkens skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare. Läs mer på sidan Information om Corona på skola och förskola

Vägledning om antigentester (snabbtester) 2020-11-26

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården, laboratorier och andra i regionerna kan använda antigentester (snabbtester) som komplement till PCR-tester för att påvisa pågående covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Smittspridningen kan nå kulmen i mitten av december 2020-11-26

Enligt nya beräkningar kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december. Det visar ett scenario från Folkhälsomyndigheten, som baseras på de inrapporterade covid-fallen mellan den 24 augusti och 6 november 2020. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning på grund av smitta 2020-11-25

För att hindra smitta av coronavirus stoppas all klassrumsundervisning för gymnasieelever från och med imorgon, torsdag 26/11. Skolan är stängd fram till och med fredag 4 december och alla utbildningar på Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning. Läs mer på ÅGY:s sida om Studier Covid-19

Ny smitta på Kvarnåsen - tillfälligt besöksförbud infört 2020-11-24

Vi har ny konstaterad Covid smitta på Kvarnåsen. Ytterligare en har konstaterats smittad med Covid-19. Personal arbetar nu med smittspårning samt andra åtgärder enligt rutin från smittskydd. Läs mer på sidan Frågor och svar om stöd och omsorg

Covid-19 smitta inom barn och utbildning 2020-11-24

Konstaterad covidsmitta finns på Nordmarkens skola 7-9. Skolan följer nu de rutiner som finns och smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever på skolan samt informerat alla vårdnadshavare via mejl.Läs mer här

Länsstyrelsen inför maxgräns om åtta personer för sittande publik. 2020-11-23

Länsstyrelsen Värmland har i dag, 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med i morgon, 24 november 2020, och tills vidare. Undantag gäller för begravning, där antalet deltagare är begränsat till 20. Läs mer hos Länsstyrelsen

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2020-11-20

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förlänger sin överenskommelse om testning och smittspårning. Överenskommelsen gäller för hela 2021. Läs mer hos regeringen

Möjligt att hålla begravningar med max 20 deltagare 2020-11-20

Undantaget gäller sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om. Läs mer hos regeringen

Möjlighet till lokala besöksförbud införs 2020-11-19

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020. Läs mer hos regeringen

Delar av Ågy-skolans vuxenutbildning går över till distansstudier 2020-11-19

Delar av Ågy-skolans vuxenelever går över till distans under vecka 48 för att hindra smitta genom att minska trängsel i skolans lokaler. Läs mer på ÅGY:s sidor om studier Covid-19

Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen 2020-11-18

Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. Detta för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Läs mer hos regeringen

Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 2020-11-16

På en extrainsatt presskonferens idag meddelade regeringen att en promemoria skickats ut på remiss med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer att gälla fyra veckor. Läs mer hos regeringen

Antal dagar för ersättningen till riskgrupper utökas
2020-11-16

Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020. Tidigare har regeringen även beslutat att vissa kroniska sjukdomar ska ge rätt till ersättning.  Förändringarna gäller retroaktivt från 1 juli 2020. Läs mer hos Försäkringskassan

Konsekvenser i Årjängs kommun med andledning av skärpta allmänna råd i Värmland 2020-11-13

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under i första hand den tid som de skärpta allmänna råden gäller, 12 november – 10 december, med möjlig förlängning. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas. Läs mer på våra informationssidor om Coronapandemin

Skärpta allmänna råd i Värmland 2020-11-12

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läs mer på vår nyhetssida

Covid-19 smitta inom barn och utbildning 2020-11-12

Ett fall av Covid-19 smitta har upptäckts hos en av den administrativa personalen på Nordmarkens skola. Smittspårningsarbetet följer nu de rutiner som finns och genomförs av både verksamheten och Smittskydd Värmland.  Skolledningen arbetar med informationsinsatser. Läs mer på FAQ för skola och förskola

Alkoholförsäljning förbjuds från klockan 22 2020-11-11

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset föreslår regeringen att alkoholförsäljning förbjuds på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021. Läs mer hos regeringen

Region Värmland går upp i stabsläge 2020-11-10

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge.
– Smittspridningen ökar i Värmland samtidigt som vi har ett ansträngt läge på våra sjukhus. Vi måste vara beredda om detta fortsätter i fel riktning, säger Lena Gjevert. Läs mer hos region Värmland

Fler län får lokala allmänna råd 2020-11-10

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kalmar län, Norrbottens län och Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ytterligare krisåtgärder för företag 2020-11-09

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Läs mer hos regeringen

Skärpta allmänna råd i Kronoberg och Södermanland 2020-11-05

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas de två länen. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Covid-19 smitta inom stöd och omsorg 2020-11-04

Efter provtagning har det visat sig att vi i Årjängs kommun nu drabbats av de första fallen av Covid-19 smitta inom stöd och omsorg. Läs mer här

Uppdaterade regler för restauranger, krogar. 2020-11-04

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsynsvägledning som stöd vid tillämpning av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Beslut om skärpta allmänna råd i Jönköpings län, Hallands län och Örebro län 2020-11-03

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Örebro, Jönköping och Hallands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer om beslutet hos Folkhälsomyndigheten. Här kan du se vilka län som har skärpta allmänna råd. Läs mer om allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen 2020-11-03

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Allt är inte som vanligt 2020-11-03

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot säsongsinfluensa drar i gång
2020-11-02

I år börjar vaccinationerna mot den årliga säsongsinfluensan den 3 november. På grund av den rådande pandemin är vaccination extra viktig, och i år prioriteras vaccination för riskgrupper och personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer i riskgrupp. Läs mer hos 1177.se Värmland

Fortsatt publiktak om 50 personer i Värmland
2020-10-30

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmlands län efter den 1 november 2020. Det blir resultatet av ett beslut som Länsstyrelsen Värmland fattade idag, fredag 30 oktober 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet. Läs mer hos Länsstyrelsen

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län 2020-10-29

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län 2020-10-27

allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
Läs mer hos Region Skåne.

Skärpta Coronaregler i Norge 2020-10-26

Nu skärper Norge sina regler och rekommendationer för sin hantering av pandemin. Hur det påverkar oss i Sverige som exempelvis jobbpendlare kan du läsa mer om på Norges regerings webbplats.

Nu gäller Coronakarantän inom familjen 2020-10-26

När en person testats positivt för covid-19 kommer alla i hushållet att bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs mer hos 1177.se

Regeringen har idag fattat nya beslut med anledning av utvecklingen av pandemin 2020-10-22

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Läs mer hos regeringen
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. För att minska spridningstakten föreslår regeringen en förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den 31 maj 2021. Läs mer hos regeringen

Särskilda rekommendationer för 70+ tas bort 2020-10-22

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte längre finns anledning att vidhålla den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper. För dig som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, gäller att du nu omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Återgång till tidigare regler för läkarintyg 2020-10-20

Från och med den 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn, meddelar Försäkringskassan. Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning. Läs mer hos Försäkringskassan

Skärpta råd i Uppsala län 2020-10-20

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen föreslår undantag från inreseförbudet för elitidrottare 2020-10-20

Regeringen skickar i dag ut ett förslag på remiss som innebär att elitidrottare kan undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Läs mer hos regeringen

Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19 2020-10-15

Folkhälsomyndighetens har uppdaterat rekommendationerna för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Vid egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu även salivprov som komplement till provtagning från näsa och hals. Läs mer hos folkhälsomyndigheten

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19 2020-10-13

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Dessa gäller från och med 19 oktober. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Studenter som dagpendlar till Norge kan nu göra det karantänsfritt 2020-10-07

Norges regering har beslutat att studenter från Sverige som studerar i Norge och dagpendlar, nu kan göra det utan karantän. Läs mer hos Norska regeringen.

Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober 2020-10-07

Polisen har publicerat information på sin webbplats om förändringarna i förbudet på serveringsställen som gäller från den 8 oktober. Läs mer hos polisen

Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare 2020-10-07

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information till föräldrar och vårdnadshavare. Läs mer om hur man skall agera om barnet får symtom på Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19
2020-10-01

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om nya rekommendationer. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksförbudet upphör 2020-10-01

Idag upphävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Ett efterlängtat besked för många, men så viktigt att alla följer rekommendationer och regler för att besöken ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt. Läs mer om vad som gäller i Årjängs kommun

Undantag från 50-personersgränsen 2020-09-29

Regeringen ser över reglerna för hur många deltagare som tillåts i olika sammanhang under pandemin. Läs mer hos regeringen

Besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla från och med 1 oktober 2020-09-29

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information som stöd för verksamheterna och för anhöriga om hur man kan bidra till att minimera smittspridning. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Även Socialstyrelsen informerar på sin hemsida.

Nya restriktioner om smittspridningen fortsätter öka 2020-09-24

Regeringen väljer att inte lätta på några restriktioner just nu, på grund av tecken på ökad smittspridning runt om i landet. Det meddelade regeringen på dagens presskonferens

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar 2020-09-22

Folkhälsomyndigheten uppmanar idrottsrörelsen till större följsamhet av rekommendationerna efter att utbrott inom lagidrott ökat. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1:a oktober 2020-09-15

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre skall upphöra från den 1:a oktober. Detta kom fram på en pressonferens där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkade. Läs mer om beslutet hos Folkhälsomyndigheten och  Socialstyrelsen samt regeringen

Nytt sätt att beställa covid-19-provtagning för barn 2020-09-10

Läs mer om vad som gäller för provtagning av barn under 16 år med symtom. Läs mer hos Region Värmland. Läs mer om hur man lämnar prov i Värmland på 1177.se

Uppdaterade rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer 2020-09-10

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för smittspridning. Läs mer hos folkhälsomyndigheten

Förlängning av åtgärder på sjukförsäkringsområdet 2020-09-07

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, till 31 december (från 30 september).  Läs mer hos regeringen

Insatser mot nya utbrott av covid-19 2020-09-01

Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Råd till äldre 2020-08-31

Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen
2020-08-21

Regeringen kommer inom kort att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Läs mer hos regeringen

Översyn av besöksförbudet på äldreboenden 2020-08-20

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.
Läs mer hos regeringen

Kollektivtrafiken inför skolstart 2020-08-14

Region Värmland informerar om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera fungera inför skolstarten och resten av hösten. Läs mer hos region Värmlands om åtgärder i kollektivtrafiken
Även Värmlandstrafik har uppdaterat sin information inför skolstarten. Bland annat finns information om vilka bussturer som förväntas ha många resenärer. Läs mer hos Värmlandstrafik Info om skolstarten och trafiken Frågor & svar om skolstarten och trafiken

Rekommendationer för säker körverksamhet 2020-08-13

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer som vänder sig till körledare, körsångare och andra berörda som behöver stöd i hur verksamheten kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt under pandemin med covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya reserekommendationer från UD 2020-08-12

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike från den 12 augusti. Läs mer hos UD

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet
2020-07-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen ger länsstyrelserna uppdrag att kommunicera vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. 2020-07-30

Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Läs mer hos regeringen

Nya reserekommendationer från UD 2020-07-29

Idag har Utrikesdepartementet uppdaterat sin reseinformation. Nytt är bland annat att UD ger grönt ljus till att resa till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien . Läs hela nyheten på regeringen sida.

Ersättning till riskgrupper 2020-06-28

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Läs mer om hur det kommer att fungera hos Försäkringskassan

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset
2020-06-28

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många oroar sig för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Det finns samlad information för dig som känner oro just nu, eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa. Läs mer på krisinformation.se

UD häver avrådan för tio länder den 30 juni 2020-06-17

Utrikesdepartementet kommer från den 30 juni att häva avrådan för tio länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Däremot är det fortsatt avrådan till övriga länder. Läs mer hos regeringen

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har publicerat information om resor som ställs in på grund av coronaviruset och covid-19. 2020-06-17

I besluten tar ARN ställning till i vilka situationer konsumenterna har rätt till återbetalning.
Läs mer hos ARN

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 2020-06-16

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.
Läs mer hos Region Värmland

Folkhälsomyndigheten: Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja 2020-06-16

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs 2020-06-15

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.
Läs mer hos regeringen

Regeringen: Semestra säkert i sommar 2020-06-11

Läs näringsminister Ibrahim Baylans uttalande efter presskonferens torsdagen den 11 juni 2020 om vilka åtgärder som gjorts inför sommaren 2020.

Nya allmänna råd inför sommarens resor 2020-06-11

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar 2020-06-11

”Safe to visit” består av tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser. Materialet har tagits fram av Visita i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.
Läs Tryggt restaurangbesök - Trygg hotellvistelse - Trygg camping

Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper har uppdaterats. 2020-06-09
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för inrikes resor lättas 2020-06-05

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Detta besked gavs vid regeringens presskonferens torsdagen den 4 juni, Man sa även att om lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, något som nu blir ännu viktigare än tidigare, uppger regeringen och Folkhälsomyndigheten. Läs mer hos Folkhälsomyngheten

Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-06-04

Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020. Läs mer hos polisen

Sommaren under covid-19

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar.
Krisinformation.se (MSB) samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Idrottstävlingar och matcher tillåts 2020-05-29

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 
Läs även vad Riksidrottsförbundet skriver i frågan på sin webbplats

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen
2020-05-29

 Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälso-myndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Norska gränsen fortsatt stängd 2020-05-15

Nytt möjligt öppningsdatum 15 juni. Läs om beslutet på norska regeringens webbplats.

Transportstyrelsen: 2020-05-14
Firande på studentflak förbjuds

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Läs mer här

Nyheter för inrikes och utrikes resor 2020-05-13

Nu sker stegvisa förändringar i regler och rekommendationer för resor inom och utanför Sverige. Här hittar du några av de senaste uppdateringarna. Läs mer här

Uppdaterad lägesbild om arbetet inom stöd och omsorg 2020-05-06

Årjängs kommun har haft sin krisorganisation aktiverad i flera månader med anledning av coronapandemin. Vårt uppdrag är att minska smittspridningen och att säkerställa kommunens ansvar för verksamheten stöd och omsorg. Läs om hur arbetet fungerar idag.

Folkhälsomyndigheten:
Annorlunda valborg i år 2020-04-28

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Hur går arbetet med att hantera corona i Årjängs kommun? 2020-04-28

Lyssna och titta på ett samtal med Daniel Schützer, Kommunstyrelsens ordförande och Jessica Bergman, verksamhetschef stöd och omsorg. Till våra informationsfilmer

Barnomsorg för dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet 2020-04-16

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronapandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. Läs mer här

Bedriver du en samhällsviktig verksamhet? 2020-04-15

I Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) finns de samhällsviktiga verksamheterna sammanställda. Sammanställningen omfattas av sekretess och kan inte delges offentligt. Identifieringen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning.
Läs MSB:s vägledning här 
Om det finns några frågor kring om din verksamhet är identifierad som samhällsviktig, kontakta Årjängs kommuns säkerhetssamordnare på raddningstjansten@arvika.se  

Presentkort för att stödja det lokala näringslivet
i Årjängs kommun 2020-04-08

På kommunstyrelsens möte den 8:e april beslutades att fler åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet och invånarna i Årjängs kommun. Coronapandemin får påtagliga effekter för näringslivet och så är läget även i Årjängs kommun. Inför påsken har kommunstyrelsen beslutat att ge alla medarbetare och vikarier ett presentkort på 400 kronor att använda hos lokala företag och restauranger. Läs mer här

Nya allmänna råd 2020-04-01

 Håll avstånd och ta personligt ansvar. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten

Begränsningar vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Läs mer på polisens webbplats
Läs också Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Beslut om åtgärdspaket för företag och invånare

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts den 25 mars toga beslut om ett
åtgärdspaket som ska vara ett stöd för företag och invånare i Årjängs
kommun. Samtliga ledamöter var eniga om åtgärderna som ska börja
gälla omgående. Du kan läsa om beslutet här

ÅRJÄNGS KOMMUN BEHÖVER DIN HJÄLP

Vi planerar nu för en situation där vi har, och under mycket lång tid kommer att ha, personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Årjängs kommuns barn, äldre och de med särskilda behov behöver stöd och omsorg. Hjälp oss klara uppdraget.
Anmäl dig här

Så här gör du om du behöver hjälp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av nära och kära, grannar eller på något annat sätt, till exempel med att handla om du är äldre, kontaktar du Frivilliga resursgruppen FRG på telefonnummer: 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Utökad varuhemsändning av dagligvaror

För dig som är som är 70 år och äldre eller är i en riskgrupp samt är skriven i Årjängs kommun finns nu möjlighet att få dagligvaror hemsända Läs mer här

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på annat sätt (till exempel genom att handla, transportera eller något annat) kontaktar du FRG, frivilliga resursgruppen, som samordnar frivilliginsatserna i kommunen.Telefonnumret är 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Vård och omsorg

Frågor och svar om coronasmittan som rör stöd och omsorg hittar du som separat undersida på webbplatsen.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar om coronasmittan som rör skola och förskola hittar du som separat undersida på webbplatsen.    

Kommun och politik

Med anledning av Coronapandemin ger vi våra ledamöter möjlighet att delta på de politiska mötena på distans. Möjligheten till detta regleras i vårt nuvarande reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Årjängs kommun. Ändringen gäller inte Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott där det förekommer sekretessärenden. Läs mer 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 september 2021