Hem/Invånare/Trafik & infrastruktur/Vägsamfälligheter
Lyssna

Vägsamfälligheter

Enskilda vägar med eller utan statsbidrag

En enskild väg, är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Enskilda vägar med statsbidrag

Efter beviljat bidrag är det väghållaren som är den formella huvudmannen för vägsträckan. Statsbidrag innebär bland annat att vägen är öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan statsbidrag

Efter beviljad ansökan hos kommunen utbetalas bidrag per löpmeter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 26 januari 2015

Relaterad information