Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Skolutredning föreslår minskat antal grundskolor i Årjängs kommun
Lyssna

Skolutredning föreslår minskat antal grundskolor i Årjängs kommun

Publicerad 2013-01-31 14:22

Kommunfullmäktige i Årjängs kommun har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny skolorganisation. Torsdag 31 januari överlämnades utredningen som barn-och utbildningsnämnden initierat.

I utredningen konstateras att elevantalet under den senaste tioårsperiod minskat med ca 200 elever, och trenden ser ut att fortsätta. Utifrån den demografiska utvecklingen, har barn- och utbildningsnämnden fått en allt lägre budgetram 2013-2015.

I Årjängs kommun finns idag nio låg- och mellanstadieskolor, varav en är friskola,
och två högstadieskolor. Kommunfullmäktige tog 2012 beslut om att ersätta den gamla högstadieskolan i Årjäng med en ny. Det nya högstadiet kommer, liksom det nuvarande, att ha plats för kommunens samtliga högstadieelever.

Skolutredningen föreslår en långsiktig plan för minskning av antalet skolor i kommunen. Silbodalsskolan blir kommunens enda högstadieskola med drygt 300 elever. Av de åtta kommunala låg-och mellanstadieskolorna är sex bygdeskolor med c:a 50 elever eller färre. Antalet låg- och mellanstadieskolor föreslås minska stegvis för att om några år bestå av Svensbyns skola i Sillerud, Silbodalsskolan i Årjäng och Töcksfors skola.

Under februari kommer de politiska grupperna att diskutera förslaget. Barn- och utbildningsnämnden kommer att lämna sitt förslag 11 mars. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut med anledning av utredningen den 29 april.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 januari 2013

Kontakt


 • Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
  Växel: 0573-141 00
  Mobil: 070-670 57 04

 • Verksamhetschef
  Barn och Utbildning
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-142 01

Mer information