Lyssna

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) om du studerar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Om du blir sjuk under studietiden måste du meddela Försäkringskassan.

Foto: Therese Arvidsson / gymn

Ansökan

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida. Du hittar en direktlänk till deras webbplats i högerspalten.

Sök studiemedel i god tid. Du behöver inte invänta antagningsbesked från utbildaren. Skicka in en studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten. Om du ändrar något i dina studier ska du direkt meddela det till CSN.

Alla pappersblanketter för att söka studiemedel på CSN har tagits bort. Du använder i stället tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan söka studiemedel för studier på 100% (minst 20 poäng per vecka), 75 procent (15-19 poäng per vecka) eller 50 procent (10-14 poäng per vecka).

Studiemedel kan beviljas i efterhand högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit in till CSN.

Har du frågor om studiemedel kan du ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras webbplats.

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Du kan inte söka studiemedel för studier på SFI.

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Sjukskrivning och vård av barn

Om du blir sjuk under studietiden är det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan. Detta är en förutsättning för att du ska få behålla studiestödet under sjukdomstiden. Det kan också ha betydelse för att få studiemedel i framtiden.

Lämna ett intyg på din sjukskrivning till utbildaren.

Om du är hemma med sjukt barn anmäler du det till CSN.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2015

Kontakt

Relaterade länkar

Centrala studiestödsnämndens logotyp