Lyssna

Skolskjutsar

Foto: Sonja Lundström

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Förskola / grundskola

Har du barn i förskoleklass (6 år) eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i.

Särskoleelever

Elever som är inskrivna i särskoleverksamhet har rätt till skolskjuts till den anvisade skolan.

Rätten till skolskjuts gäller inte inom tätbebyggt område eller till och från fritidsverksamheter.

Gymnasieelever

Gymnasieutbildningen är en frivillig skolform som du ansöker till. Om du valt att gå din utbildning i Årjängs kommun kan du åka med grundskolans skolskjutsar om det finns plats och om buss trafikerar området. Om du åker med en skolskjuts har du inte rätt till gymnasiekort. Kortet används där linjetrafiken trafikerar eller vid platsbrist i grundskolans bussar. Vid praktik på annan ort kan du vara berättigad till praktikpass. Praktikpasset söker och får du via den gymnasieskola som du är antagen på. Du kan läsa mer om detta på sidan om reseersättningar och busskort.

Skolväg och avstånd

Med skolväg menas den kortaste användbara väg mellan mantalsskriven adress och den skola som eleven tilldelats.

Avstånd mellan hemmet och skola

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplats

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från hållplatsen.

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 3 km
 •  

  Väntetid

  Väntetider uppstår i anslutning till skolans start och sluttider.

  Sen ankomst

  Om ditt barn kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det du som förälder som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar inte för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen.

  Barn med växelvis boende

  Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts om det är fråga om växelvis boende, ett fast arrangemang som är förankrat i lagstiftningen. Det betyder att barnet vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna samt att man är folkbokförd i kommunen. I första hand åker man på ordinarie turer.

  Val av annan skola

  Vid val av annan skola än den anvisade, har man inte rätt till skolskjuts. Du kan ansöka om skolskjuts till ditt barn i mån av plats. Skriv ett brev och skicka in via post eller mail som skickas till skolskjutshandläggaren. Om din ansökan beviljas åker barnet med i ordinarie turer till dess att du meddelas om annat. Sådan förändring kan ske mitt under pågående termin.

  Särskilda skäl

  Skolskjuts kan beviljas av andra skäl, som till exempel medicinska. Beslut fattas av Barn- och utbildningsnämnden efter inkommen ansökan.

  Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

  Sidan uppdaterad den 15 mars 2017

  Vid frågor kontakta


  • Skolskjutshandläggare
   Direkt: 0573-142 06
   Box 908
   672 29 Årjäng

   mån-tors 08.00-12.00