Lyssna

Ansökan

Ansökan om plats för samtliga verksamheter inom barnomsorgen görs till BUN-kontoret.

Verksamhetsbild

Foto: Anna-Lena Olsson

I ansökan till barnomsorg ska anges vilka verksamheter som önskas och från vilket datum platsen önskas. Köalternativen kan när som helst ändras av vårdnadshavare utan att ködatum ändras.

Om familjen har obetalda barnomsorgsavgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad.

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men de har gemensam vårdnad, ska den som har behov av barnomsorg ansöka om plats.  Är det bara en av vårdnadshavarna som har behov har den personen en skyldighet att informera den andre vårdnadshavaren om placeringen.

Som ködatum räknas det datum då anmälan ankomststämplas. Efter registrering skickas en bekräftelse ut från barnomsorgen.

Om ditt barn slutar i förskolan men önskar plats på fritidshem måste du ansöka om detta på ansökningsblanketten som du hittar till höger.

Ansökan om plats till fristående förskolor görs hos respektive enhet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 26 januari 2017